ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง จำนวนเข้าชม วันที่ประกาศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ (ปริญญาตรี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 วิจัยและนวัตกรรม 0 01/02/2024 08:29:48
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 0 12/03/2023 19:56:25
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี 0 15/02/2023 13:22:34
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อทีมเข้าร่วมประกวดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดอุบลราชธานี 0 15/02/2023 13:21:58
ผลการประกวดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ภายไต้โครงการ Community Day ครั้งที่ 1 U2T จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 0 05/01/2023 15:00:54
ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านเข้ารอบประกวดโครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1 0 15/12/2022 10:23:19
ใบสมัคร การแสดงความจำนงเข้าร่วมประกวด ผลงานการบริการวิชาการภายใต้หัวข้อ “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 30/11/2022 10:44:04
ประชาสัมพันธ์โครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 0 30/11/2022 10:43:15
โครงการชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมการแปรรูปพริกเชิงพานิชย์ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี คว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ 0 16/09/2022 20:05:10
ภาพกิจกรรม