รายละเอียดกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง BCG (U2T for BCG) ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง BCG (U2T for BCG) ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ (27 สิงหาคม 2565) ผศ.ดร.อานันท์ ทาปทา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง BCG (U2T for BCG) ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสานจากต้นกก ที่รองแก้ว/ที่รองจาน/ที่ใส่แก้วน้ำ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 #U2Tตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี (จัดโดย สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก )

วันที่ลงกิจกรรม : 01/12/2022 08:41:35
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง