รายละเอียดกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่20 ตุลาคม 2565 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการชุมชน ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีท่านคณบดี ผศ.ดร.อานันท์ ทาปทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบุณฑริกา1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ลงกิจกรรม : 20/10/2022 16:04:38
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง