ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัคร การแสดงความจำนงเข้าร่วมประกวด ผลงานการบริการวิชาการภายใต้หัวข้อ “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ใบสมัคร การแสดงความจำนงเข้าร่วมประกวด ผลงานการบริการวิชาการภายใต้หัวข้อ “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ไฟล์ประกาศ : 30-11-20221136304163.pdf

วันที่ลงกิจกรรม : 30/11/2022 10:44:04
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง