รายละเอียดกิจกรรม
โครงการชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมการแปรรูปพริกเชิงพานิชย์ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โครงการชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมการแปรรูปพริกเชิงพานิชย์ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #ขอแสดงความยินดี “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” ……เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีม โครงการชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมการแปรรูปพริกเชิงพานิชย์ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี คว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ” ในการแข่งขัน โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในงานวันประกันคุณภาพการศึกษา QA Day ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก อาจารย์รฐา จันทวารา อาจารย์กิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น นางบัวทิพย์ คณะพันธ์ ตัวแทนกลุ่มพริกทอดกรอบ นางสาวสุกัญญา ธรรมสัตย์ ตัวแทนกลุ่มพริกแกง ร่วมเดินทางไปประกวดแข่งขันในครั้งนี้

วันที่ลงกิจกรรม : 16/09/2022 16:03:50
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง