รายละเอียดกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษกิจและวิถีชีวิตในชุมชน เพื่อยกระดับสินค้า ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและยกระดับสินค้า/บริการ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 กระบกคอนเฟลกคาราเมลน้ำผึ้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษกิจและวิถีชีวิตในชุมชน เพื่อยกระดับสินค้า ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและยกระดับสินค้า/บริการ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 กระบกคอนเฟลกคาราเมลน้ำผึ้ง

วันที่ (1 กันยายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อานันท์ ทาปทา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด –โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษกิจและวิถีชีวิตในชุมชน เพื่อยกระดับสินค้า ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและยกระดับสินค้า/บริการ ผลิตภัณฑ์ที่ 1 กระบกคอนเฟลกคาราเมลน้ำผึ้ง วิทยากร : คุณอภิวรรธน์ สำเนียงเสนาะ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง BCG (U2T for BCG) และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน #U2Tตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันี่ 1 – 2 กันยายน 2565 (จัดโดย สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) #U2TforBCG ณ หอประชุมดุสิตาลัย โรงเรียนบ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ลงกิจกรรม : 29/11/2022 10:40:43
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง