ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมการแปรรูปพริกเชิงพานิชย์ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี คว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “
โครงการชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมการแปรรูปพริกเชิงพานิชย์ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี คว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีม โครงการชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมการแปรรูปพริกเชิงพานิชย์ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี คว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ” ในการแข่งขัน โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ไฟล์ประกาศ : 16-09-20221599311702

วันที่ลงกิจกรรม : 16/09/2022 20:05:10
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง