รายละเอียดกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พากลุ่มสตรีบ้านโนนแดงและบ้านยางนกหอ อ.ดอนมดแดง จำนวน 40 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พากลุ่มสตรีบ้านโนนแดงและบ้านยางนกหอ อ.ดอนมดแดง จำนวน 40 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พากลุ่มสตรีบ้านโนนแดงและบ้านยางนกหอ อ.ดอนมดแดง จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติก บ้านม่วงไข่ อ.นิคมคำสร้อย และวิสาหกิจชุมชนผลิตจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยววิถีชุมชนภูผาเทิบ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วันที่ลงกิจกรรม : 28/11/2022 16:06:12
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง