รายละเอียดกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก #กิจกรรมศึกษาดูงานการเลี้ยงปูนาและเกษตรผสมผสาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก #กิจกรรมศึกษาดูงานการเลี้ยงปูนาและเกษตรผสมผสาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก #กิจกรรมศึกษาดูงานการเลี้ยงปูนาและเกษตรผสมผสาน ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1,6,11 และ 12 ต.ดอนมดแดง ได้ไปศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดไอดิน

วันที่ลงกิจกรรม : 29/11/2022 10:46:49
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง