รายละเอียดกิจกรรม
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก #กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไก่ไข่และการทำอาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนและพึ่งตนเองได้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ได้รับเกียรติจาก นายเชิดชัย จิณะแสน ประธาน ศพก.จังหวัดศรีสะเกษ น.ส.ธัญรินทร์ เหตุผล ประธานวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดไอดิน จังหวัดศรีสะเกษ และนางจิราภรณ์ สาระไทย ประธาน ศพก.อำเภอดอนมดแดง ร่วมเป็นวิทยากร ที่ดอนมดแดงฟาร์มฮัก หมู่ที่ 6 บ้านยาง ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

วันที่ลงกิจกรรม : 08/03/2023 14:17:08
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง