รายละเอียดกิจกรรม
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ เพื่อหารือการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ เพื่อหารือการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะฯ เพื่อหารือการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ภายใต้ชื่องานว่า วิจัยและนวัตกรรม : ความท้าทายและโอกาสสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการยกระดับการจัดงานประชุมวิชาการฯ ให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านและขอประชาสัมพันธ์ถึงคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบถึงกำหนดช่วงเวลาต่าง ๆ ในลำดับต่อไป

วันที่ลงกิจกรรม : 08/03/2023 14:20:28
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง