รายละเอียดกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก #กิจกรรมศึกษาดูงานการเลี้ยงปูนาและเกษตรผสมผสาน ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1,6,11 และ 12 ต.ดอนมดแดง ได้ไปศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดไอดิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก #กิจกรรมศึกษาดูงานการเลี้ยงปูนาและเกษตรผสมผสาน ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1,6,11 และ 12 ต.ดอนมดแดง ได้ไปศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดไอดิน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก #กิจกรรมศึกษาดูงานการเลี้ยงปูนาและเกษตรผสมผสาน ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1,6,11 และ 12 ต.ดอนมดแดง ได้ไปศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดไอดิน

วันที่ลงกิจกรรม : 16/09/2022 16:24:47
จำนวนเข้าชม : 0 ครั้ง